Tygodnik Płocki
TEKSTY PROMOCYJNE
Tygodnik Płocki

dostępne formaty ilość wydruku ceny netto
cała strona A3
(szer. 256 mm; wys. 365 mm;)
5 stron A4 znormalizowanego maszynopisu 1.500,00 zł
 
1/2 strony A3
(szer. 256 mm; wys. 181 mm;)
2,5 strony A4 znormalizowanego maszynopisu 750,00 zł
 
1/4 strony A3
(szer. 152 mm; wys. 181 mm;)
1,25 strony A4 znormalizowanego maszynopisu 375,00 zł
 
1/8 strony A3
(szer. 152 mm; wys. 89 mm;)
0,63 strony A4 znormalizowanego maszynopisu 187,50 zł


ZASADY ZAMIESZCZANIA TEKSTÓW PROMOCYJNYCH (SPONSOROWANYCH)

  • Na łamach "Tygodnika Płockiego", na stronach redakcyjnych (od str. 5 do str. 19), publikujemy teksty sponsorowane.
  • Jedna strona A-4 znormalizowanego maszynopisu zawiera 1800 znaków (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu w tym spacje, znaki interpunkcyjne), wielkość czcionki 12 punktów.
  • Szacując powierzchnię, jaką zajmie tekst, należy przyjąć ok. 200 - 300 znaków - tyle mniej więcej miejsca przeznacza się na tytuł, ok. 600 znaków na zdjęcie.
  • Materiał reklamowy dostarcza zleceniodawca lub na jego zlecenie, dziennikarz "Tygodnika Płockiego" opracowuje tekst, oraz wykonuje zdjęcia. Obsługa dziennikarska oraz fotoreportera jest wliczona w cenę teksu promocyjnego. Zleceniodawca ma obowiązek autoryzacji tekstu przed drukiem.
  • Warunkiem zamieszczenia tekstu sponsorowanego jest przekazanie zlecenia zamieszczenia tekstu sponsorowanego w Tygodniku Płockim, uzgodnienie z Biurem Ogłoszeń terminu jego publikacji, trybu przygotowania oraz terminu płatności.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo nie drukowania tekstów promocyjnych sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zasadami programowymu Wydawcy.
  • Wydawca zstrzega sobie prawo odmowy publikacji tekstu promocyjnego bez podania przyczyny.
  • Zgodnie z Prawem prasowym (art. 36 ust. 1 pkt. 3 - Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego), teksty sponsorowane (promocyjne) w swej górnej lub dolnej części mają umieszczony widoczny napis o treści: PROMOCJA lub TEKST PłATNY (wybór należy do zleceniodawcy). Innej formy oznaczania tekstów sponsorowanych nie przewidujemy.
"Tygodnik Płocki" Sp. z o.o (dawniej Dziennikarsko - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "AKAPIT") 09-400 Płock, Stary Rynek 27, Redakcja: tel/fax 24 262-55-88
Biuro Ogłoszeń i Reklam, tel/fax 24 262-77-66; e-mail: bo@tp.com.pl;
Kierownik Biura Ogłoszeń i Reklam - Anna Frankowska, tel/fax 24 262-77-66; 0 693 358-757; e-mail: a.frankowska@tp.com.pl www.tp.com.pl
NIP 774-000-36-31; regon 004730712; Bank PKO BP 68 1020 3974 0000 5102 0206 3576