Tygodnik Płocki
PARAMETRY TECHNICZNE
Tygodnik Płocki

Formaty dostarczania plików
Pliki przyjmujemy na:

 • płytach CD
 • płytach DVD
 • na konto e-mailowe - reklama@tp.com.pl, nie wieksze niż 2 MB (większe pliki podczas pakowania muszą być dzielone na części)
 • konto FTP - ftp.tp.com.pl; Użytkownik: tp_ftp; Hasło: tepe12

Formaty plików

 • pliki graficzne
  - grafiki bitmapowe - pliki w formacie TIFF i EPS single file eps nie należy używać DCS lub DCS2 (z Photoshopa)
  - wymagana rozdzielczość 300 dpi
  - pliki wektorowe EPS - muszą mieć załączony nagłówek . Wszystkie fonty muszą być zamienione na krzywe.
 • grafiki powinny być wykonane w skali 1:1, pole całego pliku graficznego musi być identyczne z wykupionym formatem
 • w czarno-białych reklamach nie mogą występować żadne dodatkowe kolory, np. RGB lub SPOT
 • w ogłoszeniach kolorowych wszystkie kolory muszą być zamienione na CMYK
 • czarny tekst nie może być rozseparowany na składowe kolory
 • nie przyjmujemy plików z programu Microsoft Word

Reklama, lub ogłoszenie może być odrzucone jeśli:

 • ogłoszenie jest niewymiarowe
 • plik z ogłoszeniem jest uszkodzony lub niemożliwy do odczytania
 • wydruk porównawczy dostarczony przez Klienta jest różny od tego zrobionego przez nas
 • w pliku EPS (wektorowym) teksty nie zostały zamienione na krzywe
 • ogłoszenie zapisane jako rastrowy EPS lub TIFF zawiera wiele warstw lub niezrastrowane elementy wektorowe
 • ogłoszenie w formacie rastrowym zawiera dodatkowe warstwy, kanały lub aktywne ścieżki, maski lub selekcje
 • ogłoszenie zrastrowane albo jego fragmenty rastrowe mają rozdzielczość zbyt niską aby zapewnić oczekiwaną jakość druku
 • ogłoszenie zawiera obiekty graficzne lub marginesy poza polem zadruku
 • ogłoszenie kolorowe zostało przesłane w modelu kolorów innym niż CMYK
 • w każdym wypadku, jeśli błędy w przygotowaniu ogłoszenia uniemożliwiają lub znacząco utrudniają jego druk w postaci zgodnej z oczekiwaniami Klienta i z jakością odpowiadającą standardowi "Tygodnika Płockiego".
Wszelkie korekty dostarczonego materiału dokonywane są na wyraźną prośbę zleceniodawcy. Korygowane na zlecenie klienta materiały nie podlegają reklamacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • stosowanie opcji overprint (nadruk) dla tekstów i elementów graficznych
 • składanie czarnych elementów graficznych lub tekstów z barw CMYK
 • niedostosowanie rozpiętości tonalnej półtonów zawartych w ogłoszeniu do zakresu możliwego do prawidłowego wydrukowania.
 • zbyt drobne elementy graficzne, za cienkie linie, za niski stopień pisma dla danej technologii druku
 • za niską rozdzielczość rastrowych elementów ogłoszenia
Tygodnik Płocki nie odpowiada za niezgodny z oczekiwaniami Klienta druk ogłoszenia posiadającego jedną lub więcej z wymienionych cech.

Parametry techniczne drukarni Agora
"Tygodnik Płocki" Sp. z o.o (dawniej Dziennikarsko - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "AKAPIT") 09-400 Płock, Stary Rynek 27, Redakcja: tel/fax 24 262-55-88
Biuro Ogłoszeń i Reklam, tel/fax 24 262-77-66; e-mail: bo@tp.com.pl;
Kierownik Biura Ogłoszeń i Reklam - Anna Frankowska, tel/fax 24 262-77-66; 0 693 358-757; e-mail: a.frankowska@tp.com.pl www.tp.com.pl
NIP 774-000-36-31; regon 004730712; Bank PKO BP 68 1020 3974 0000 5102 0206 3576