Tygodnik Płocki
PAKIET MAZOWIECKI
Tygodnik Płocki

Informujemy, że w wyniku porozumienia o współpracy zawartego przez tygodniki: Ciechanowski, Płocki, Siedlecki, "Życie Żyrardowa" - możecie Państwo dotrzeć ze swoją reklamą w ramach tzw. "Pakietu Mazowieckiego" do większości mieszkańców województwa. W środowiskach lokalnych pisma te mają dominującą pozycję i dlatego żadna gazeta na Mazowszu nie może zagwarantować tak szerokiego dotarcia do czytelników, jak nasze tygodniki.

Mapka zasięgu tygodników w województwie mazowieckim
Decydując się na reklamę w "Pakiecie Mazowieckim" zyskujecie Państwo:
  • możliwość dotarcia do 48% mieszkańców województwa mazowieckiego,
  • nakład ponad 60.000 egzemplarzy,
  • 10% ceny powierzchni w stosunku do nabywanej w każdym z mediów osobno,
  • optymalne poszerzenie kręgu Czytelników z jednoczesnym obniżeniem kosztów dotarcia,
  • ograniczenie formalności i oszczędności czasu przy zleceniu publikacji (jedno zamówienie, jedna faktura)
Druk reklamy wystarczy zlecić naszej redakcji, a ogłoszenie ukaże się w pięciu pismach.
Biuro Ogłoszeń Tygodnika Płockiego
Płock, Stary Rynek 27,
tel/fax 024 262-77-66; reklama@tp.com.pl
Pakiet mazowiecki - Cennik
"Tygodnik Płocki" Sp. z o.o (dawniej Dziennikarsko - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "AKAPIT") 09-400 Płock, Stary Rynek 27, Redakcja: tel/fax 24 262-55-88
Biuro Ogłoszeń i Reklam, tel/fax 24 262-77-66; e-mail: bo@tp.com.pl;
Kierownik Biura Ogłoszeń i Reklam - Anna Frankowska, tel/fax 24 262-77-66; 0 693 358-757; e-mail: a.frankowska@tp.com.pl www.tp.com.pl
NIP 774-000-36-31; regon 004730712; Bank PKO BP 68 1020 3974 0000 5102 0206 3576